Ensenyaments artístics municipals

Olot compta amb una escola de música i una escola d’expressió que imparteixen ensenyaments artístics de múltiples disciplines per a totes les edats.

Escola Municipal d’Expressió d’Olot

L’Escola Municipal d’Expressió (EME) és un centre educatiu municipal on s’imparteixen diferents disciplines artístiques —il·lustració i còmic, dibuix i pintura, joieria, ceràmica, teatre, fotografia, dansa, escriptura creativa, màgia, creacions tèxtils, cuina, etc.—, les quals estan dirigides a infants, joves i adults.

La seva finalitat és donar impuls a les actituds creatives i mostrar els aprenentatges artístics com una manera per descobrir, sospesar, construir pensament, analitzar i desenvolupar una actitud crítica davant el món.

Escola Municipal de Música d’Olot

L’Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge és un centre de titularitat municipal que té com a finalitat oferir una educació musical de qualitat. Els ensenyaments que ofereix estan adreçats a alumnes a partir dels 3 anys i sense límit d’edat.

Actualment compta amb una oferta formativa molt variada, de fins a 25 especialitats instrumentals, així com amb un gran ventall de grups instrumentals en què els alumnes tenen l’oportunitat d’interpretar i gaudir de la música en grup.

Paral·lelament, promou activitats que donen vida a la ciutat i a la comarca i la dinamitzen socioculturalment.

Guia d’extraescolars i educació en el lleure

La Guia 5PM reuneix en una sola publicació l’oferta d’activitats extraescolars públiques i privades que s’ofereixen a la ciutat d’Olot. D’altra banda, a la ciutat hi ha tres entitats dedicades a l’educació en el lleure per a infants i joves: el Centre Excursionista d’Olot, els Esplais de la Garrotxa i l’Agrupament Escolta i Guia Nostra Senyora del Tura.