L’Escola Municipal de Música d’Olot Xavier Montsalvatge és un centre de titularitat municipal que té com a finalitat oferir una educació musical de qualitat. Els ensenyaments que ofereix estan adreçats a alumnes a partir dels 3 anys i sense límit d’edat.

Actualment compta amb una oferta formativa molt variada, de fins a 25 especialitats instrumentals, així com amb un gran ventall de grups instrumentals en què els alumnes tenen l’oportunitat d’interpretar i gaudir de la música en grup.

Paral·lelament, promou activitats que donen vida a la ciutat i a la comarca i la dinamitzen socioculturalment.