L’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot va néixer el maig del 2021 quan es van fusionar els equips de cultura i educació que, fins llavors, tot i compartir valors i objectius, treballaven separadament.

Olot Educació i Olot Cultura són les dues marques que té l’Àrea per comunicar-se amb la ciutadania, i tots els projectes i serveis que en pengen comparteixen uns reptes, unes responsabilitats, una missió i uns objectius.

Tot i que tradicionalment cultura i educació acostumen a treballar com dos àmbits estancs, a Olot ja fa temps que aporten millors experiències educatives si estan fortament interconnectades. L’educació no és només a les aules i posa el focus en la persona a totes les edats. Les escoles cada vegada demanen més experiències creatives i artístiques i les pràctiques de consum cultural són, en sí mateixes, una important font d’experiències educatives i creixement personal.

Les polítiques i els projectes culturals i educatius persegueixen una mateixa fita: augmentar el nostre nivell de felicitat a través del coneixement i de l’experiència emocional de l’art. Esdevenir persones més crítiques, més reflexives, més diverses, més solidàries, més empàtiques i més lliures contribuint a la plena realització personal. Si aquests són els valors que mouen la ciutadania, aconseguirem viure en una societat més justa, més equitativa, més solidària, més cohesionada, més inclusiva, més culta i més pacífica.

Unir cultura i educació no pretén sumar sinó multiplicar. No es vol situar dos àmbits separats sota un mateix paraigües sinó que la intenció és hibridar programes, barrejar equips, crear projectes que superin fronteres i trenquin amb els compartiments estancs. A les persones que hi treballen se’ls  demana que pensin, ara més que mai, des d’una òptica més oberta on la cultura i l’educació són una sola cosa.