Curs 2024-2025

INICI DE LES CLASSES

  • 9 de setembre (a Olot el 12 de setembre) – Per segon cicle d’educació infantil i primària, ESO i cicles formatius de grau bàsic.
  • 12 de setembre – Per cicles formatius de grau mitjà i superior, batxillerat, curs específic d’accés a cicles de grau mitjà i curs de preparació per a accés a cicles de grau superior.
  • En els cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny, en els d’arts escèniques, en els ensenyaments artístics de règim especial i en els graus professionals de música i dansa, així com en els ensenyaments esportius, les classes no han de començar més tard del 12 de setembre i els de i de grau superior no més tard del dia 16 de setembre
  • 23 de setembre – Data màxima d’inici de curs per a les escoles oficials d’idiomes.

VACANCES

  • Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2024 al 7 de gener de 2025
  • Vacances de Setmana Santa: del 12 al 21 d’abril de 2025
  • Vacances d’estiu: inici el 21 de juny (20 de juny últim dia de classes)

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ DE CARÀCTER GENERAL

Per a l’any 2024:
24 de juny (Sant Joan) 
15 d’agost (l’Assumpció)
9 i 10 de setembre (Festes del Tura)
11 de setembre (Diada Nacional)
12 d’octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Per a l’any 2025:
1 de gener (Cap d’any).
6 de gener (Reis)
18 d’abril (Divendres Sant)
21 d’abril (Pasqua florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
Pendents de dates- setembre (Festes del Tura)
11 de setembre (Diada Nacional)
12 d’octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)


DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ LOCALS

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha establert 4 dies festius de lliure disposició per al curs 2024-25 que s’han consensuat a nivell de ciutat:

31 d’octubre 
28 de febrer
17 de març
2 de maig