HORARIS

Per tal de poder adquirir uns bons hàbits i no interrompre la vida quotidiana de l’escola s’han de respectar els horaris següents:

 • Acollida: de 7.45 a 8.45 h (entrades fins a les 8.30 h)
 • Entrada matí: de 8.45 a 9.30 h
 • Sortida matí: de 11.45 a 12 h
 • Entrada tarda i sortida pels que s’han quedat a dinar: de 14.45 a 15 h
 • Sortida tarda: de 16.30 a 17 h
 • Si el nen/a ha d’anar al metge, es podrà incorporar a l’escola bressol fins a les 11.30 h del migdia. A partir d’aquesta hora no podrà fer-ho fins a les 14.45 h.

FALTA D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA

 • En el cas que un infant no pugui assistir a l’escola cal que la família ho comuniqui a la direcció del centre.
 • Si és un infant que es queda a dinar o berenar cal comunicar que no assistirà a l’escola abans de les 9.30 h.

L’ALIMENTACIÓ

 • L’escola vetlla per l’equilibri i la varietat dels seus menús i també per l’aprenentatge d’hàbits alimentaris saludables.
 • Cada dia ens serveixen el dinar i el berenar, cuinat diàriament a una cuina escolar autoritzada per aquest servei, a través del Consell Comarcal de la Garrotxa. La persona de serveis i les educadores preparen i acompanyen l’estona dels àpats i la migdiada.
 • S’ofereixen menús adaptats a la introducció d’aliments i a cada edat.
 • Aquests aliments no es poden treure de l’escola, com tampoc no es poden portar aliments de casa.
 • Es respecten les variants alimentàries per prescripció mèdica i/o creences religioses. Cal fer sol·licitud a l’escola.
 • Les famílies dels infants que prenen biberó cal que portin la llet en pols o llet materna i el biberó de casa.
 • Els infants que utilitzen el servei de forma esporàdica o els que l’utilitzen de forma fixa, si un dia no es queden, han de comunicar-ho a l’escola abans de les 9.30 h del matí.

LA SALUT

 • És necessari un respecte cap a la salut i el benestar de l’infant malalt i de la resta d’infants de l’escola.
 • Els infants no poden assistir a l’escola quan estan malalts i cal que hagin passat un mínim de 24 hores a casa sense cap símptoma de la malaltia abans de tornar a l’escola.
 • Si l’infant no es troba bé o es posa malalt, avisarem de seguida la família perquè el vingui a recollir el més aviat possible.
 • En cas d’accident greu, s’avisarà immediatament els serveis d’urgència i la família.
 • Per administrar medicaments als infants és necessari una autorització signada per les famílies i la recepta mèdica, en la qual s’indiqui la dosi i l’horari de subministrament. No es donarà cap antitèrmic.
 • Si el nen o nena ha d’anar al metge, es pot incorporar a l’escola bressol fins a les 11.30 h del migdia. A partir d’aquesta hora no podrà fer-ho fins a les 14.45 h.

AFA

Es compta amb una Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de les quatre Escoles Bressol Municipals d’Olot.

Us podeu posar en contacte amb l’AFA a través de la següent adreça de correu electrònic: amipallarsolot@gmail.com