Com escolaritzar un infant que arriba quan el curs ja està començat o fora del termini de preinscripció?

Anar a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

Hospici, 8 - 2a planta (Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot)

972 27 00 49 – educació@olot.cat

Portar la següent documentació

  • Llibre de família o certificat de naixement de l’infant a escolaritzar
  • DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor de l’infant
  • DNI, NIE o passaport de l’infant