Trets d’identitat de la tasca de les Escoles Bressol Municipals d’Olot

Infant capaç

Fomentem l’aprenentatge actiu de l’infant, potenciant la curiositat i la iniciativa a través del joc i la vida quotidiana.

Atenció individualitzada

Donem resposta a les necessitats d’estima, d’afecte, de cura i d’interacció de cada infant.

Acompanyament en el desenvolupament integral

Potenciem les capacitats personals de cada infant i la seva autonomia, amb seguretat afectiva, des d’una escolta atenta i una mirada respectuosa.

Relació família-escola

Oferim a les famílies un entorn de confiança per a l’acompanyament en l’educació dels seus fills i filles.

Treball en xarxa

Treballem de forma conjunta les quatre Escoles Bressol Municipals amb l’equip de l’Àrea de Cultura i Educació, ens coordinem amb professionals especialitzats (CDIAP, CASG, pediatria, etc).

EL JOC I LA VIDA QUOTIDIANA EIX CENTRAL A LES ESCOLES BRESSOL

El joc és una activitat vital de la infància. A través del joc l’infant es coneix a sí mateix, coneix els altres i el món que l’envolta. Oferim espais i materials pensats per a cobrir les necessitats de joc de cada infant, segons l’etapa evolutiva en la que es troben. Perquè l’infant aprengui i pugui construir els seus coneixements ha de
tenir cobertes les necessitats d’afecte, de seguretat, d’alimentació, d’higiene i descans. Per això a l’escola bressol les educadores acompanyem els infants en cada un d’aquests moments donant resposta i temps a cada una de les seves necessitats. Valorem tots els moments de la vida quotidiana on l’infant és el protagonista de la seva pròpia acció, i on infant i adult creen un vincle de qualitat.

LES FAMÍLIES, UN DELS PILARS DE LES ESCOLES BRESSOL

Creem una relació estreta entre família i escola basada sobretot en la confiança, el respecte i el diàleg, per establir un bon vincle.
Volem que les famílies visqueu el dia a dia a l’escola, mantenint una relació diària, dialogant, participant en activitats, col·laborant en festes, etc. Durant l’estada de l’infant a l’escola, fem entrevistes individuals per intercanviar informacions sobre el vostre fill/a, una reunió a principi de curs, trobades en grup i festes de l’escola per fomentar la relació entre totes les famílies. S’estableixen diferents formes de documentació per donar visibilitat a les experiències del dia a dia dins l’escola, ja sigui a les parets, en els diaris d’aula o en llibretes, per tal que totes les famílies coneguin tot allò que passa a l’escola.

L’ACOLLIDA, UN MOMENT IMPORTANT PER INFANTS, FAMÍLIES I EDUCADORES

L’entrada a l’escola bressol representa per als infants la primera separació del nucli familiar. És, per tant, un període ple de noves vivències tant per a ells, com per a les famílies i per a les educadores.

Des del primer dia s’estableixen petites estones de trobada entre l’infant, la família i les educadores per anar-se coneixent. Conèixer un espai que poc a poc es va convertint en un espai de tots. Demanem a les famílies que durant aquest període passin una estona de temps a dins l’aula amb el seu fill o filla, per anar iniciant aquests vincles. A mesura que l’infant es va sentint segur a l’espai amb l’adult, es van allargant les estones de quedar-se a l’escola. Recomanem que els infants assisteixin amb regularitat a l’escola.