Com inscriure un infant a les escoles bressol públiques fora del termini de preinscripció?

Anar a les oficines de l'Àrea de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot

Hospici, 8 - 2a planta

972 27 00 49 – escolesbressol@olot.cat

Portar la següent documentació

  • DNI del pare mare o tutor legal (original i còpia)
  • Llibre de família o certificat de naixement (original i còpia)

Totes les sol·licituds fora de termini s’inscriuran a continuació de la llista d’espera per ordre d’arribada. Excepte els nadons, que tot i que s’ordenaran per ordre d’arribada, si hi ha una plaça vacant entrarà primer el que tingui 16 setmanes.