HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA

  • Acollida: de 7.45 a 8.45 h (entrades fins les 8.30 h)
  • Entrada matí: de 8.45 a 9.30 h
  • Sortida matí: d’11.45 a 12.00 h
  • Entrada tarda i sortida pels que s’han quedat a dinar: de 14.45 a 15 h
  • Sortida tarda: de 16.30 a 17 h

PREUS

Les famílies reben dos rebuts: un del servei d’estada i un del servei de menjador.

PREUS D’ESTADA

 • Pels infants nascuts el 2022 (infantil 1) i 2023 (infantil 0):
  • Matrícula: 70 euros (per curs escolar)
  • Opció matí*: 130 euros al mes
  • Opció tot el dia (matí i tarda): 175 euros al mes
   *L’opció de matí és obligatòria.
 • Pels infants nascuts el 2021 (infantil 2):
  • Gratuïtat de la quota d’estada (finançada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
  • Quota hora d’acollida:
   • 30 euros/mes per a usuari fixe
   • 3 euros/ dia per a usuari esporàdic

La quota d’estada consta de 10 quotes senceres de setembre a juny, que es cobren a principi de mes des de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot.
Hi ha bonificacions per les quotes d’estada. Per a més informació consulteu-nos a educacio@olot.cat o al 972 27 00 49.

PREUS DE MENJADOR

 • Dinar:
  • Usuari fix: 5,65 euros/dia
  • Usuari esporàdic: 7,15 euros dia
 • Berenar:
  • Usuari fix: 1 euro/dia
  • Usuari esporàdic: 6,10 euros dia
 • Nadó biberó:
  • Usuari fix: 2 euros/dia
  • Usuari esporàdic: 3 euros/dia
 • Menú fins al 9 mesos:
  • Usuari fix: 5,15 euros/dia
  • Usuari esporàdic: 6,65 euros/dia

La quota de menjador es cobra per mesos vençuts des del Consell Comarcal de la Garrotxa. Inclou els dies assistits i el descompte de les faltes avisades.
 No gaudeix de bonificacions.