L’Escola Municipal d’Expressió és un centre educatiu municipal on s’imparteixen diferents disciplines artístiques —il·lustració i còmic, dibuix i pintura, joieria, ceràmica, teatre, fotografia, dansa, escriptura creativa, màgia, creacions tèxtils, cuina, etc.—, les quals estan dirigides a infants, joves i adults.

La seva finalitat és donar impuls a les actituds creatives i mostrar els aprenentatges artístics com una manera per descobrir, sospesar, construir pensament, analitzar i desenvolupar una actitud crítica davant el món.