El Pla Educatiu d’Entorn d’Olot engega aquest projecte d’acompanyament lector per a famílies i infants de 0 a 3 anys.

Durant aquest mes de maig s’ha dut a terme una prova pilot del projecte a l’Escola Bressol de Sant Miquel per fer arribar la lectura al barri i al carrer.

La iniciativa vol difondre els beneficis de la lectura i defensa que qualsevol persona cuidadora pot acompanyar el desenvolupament de l’hàbit de lectura dels infants.

La Comissió Llengua i Biblioteca, que forma part del Pla Educatiu d’Entorn d’Olot, engega una iniciativa pilot a l’Escola Bressol del barri de Sant Miquel amb la voluntat d’apropar la lectura a famílies amb infants entre els 0 i els 3 anys.

Quinze són quinze és un programa d’acompanyament lector per a famílies i mainada que té un doble objectiu: donar suport als adults per fer créixer els seus fills com a lectors tot reforçant el vincle familiar, i alhora proporcionar estones positives de lectura a aquests mateixos infants. El projecte ofereix quatre sessions dedicades tant a les famílies i persones cuidadores com als infants per tal de posar de manifest els beneficis de la lectura i afavorir l’hàbit lector entre la població. El projecte està executat per la mediadora literària Àgata Losantos, també llibretera a la Llibreria Isop d’Olot.

El projecte s’ha estrenat durant el curs escolar 2024-2025 amb una prova pilot a l’Escola Bressol de Sant Miquel al llarg dels dilluns de maig de 16 a 17 h. Aquesta tria d’ubicació respon a dos motius principals. D’una banda, s’ha escollit l’escola bressol perquè durant aquesta etapa escolar tan primerenca a vegades es desconeix la importància de la lectura compartida. D’altra banda, s’ha seleccionat el barri de Sant Miquel i, concretament, la plaça central perquè és un punt de la ciutat prou allunyat de la Biblioteca municipal, cosa que dificulta que es creï l’hàbit de visitar-la. A més, és un barri que està dotat d’un espai públic altament freqüentat on té especial sentit generar experiències positives de lectura que puguin arribar als qui fan molta vida al carrer.

Els objectius del projecte

Quinze són quinze parteix de l’evidència que una estona curta diària de lectura compartida en família pot canviar la vida dels adults i dels infants implicats. Amb un quart d’hora al dia podem construir i reforçar allò que en diuen el triangle amorós: el que es crea entre infants, llibres i les persones adultes que els acompanyen.

L’èmfasi de Quinze són quinze es posa sobre dos aspectes principals: difondre els beneficis de la lectura —encara que sigui només quinze minuts al dia— per a adults i mainada a l’hora de proporcionar una estona compartida de diversió, conversa, aprenentatge o evasió, i evidenciar que les persones adultes, independentment de la seva formació o hàbit cultural, també poden acompanyar els infants en el seu desenvolupament com a lectors i persones, ja que la lectura conjunta no només posa les bases d’un bon hàbit lector sinó que també enforteix el vincle afectiu entre els qui participen en aquesta estona plegats.

Les sessions

La proposta consisteix en una sessió setmanal, durant quatre setmanes consecutives. Cada sessió es divideix en dues parts: mitja hora de trobada amb famílies o altres persones cuidadores i mitja hora més dedicada als infants.

Durant la primera part, els adults viuran en primera persona com poden acompanyar la mainada en el seu creixement com a lectors. Amb activitats senzilles, es posaran de manifest els beneficis que es deriven de llegir en família i sobretot s’evidenciarà que tothom, malgrat la seva possible baixa o nul·la experiència en aquest camp, pot fer aquest acompanyament.

Durant la segona part, es proposa una sessió de lectura en veu alta davant de l’escola bressol destinada als infants que hi assisteixen així com a d’altres que puguin ser a la plaça en aquell moment, juntament amb les persones que els acompanyen. L’objectiu és que la població es trobi la lectura al carrer, especialment en aquells barris més allunyats de la biblioteca pública, i que la contemplin com una experiència positiva i lúdica en la qual poden participar.

Els orígens del projecte

El projecte es basa principalment en experiències dutes a terme a París des dels anys setanta recollides per Geneviève Patte a Déjenlos leer. Los ninos y las bibliotecas i per Marie Bonnafé a Los libros, eso es bueno para los bebés. També s’inspira en la iniciativa de la Fundació Bofill “Les famílies, aliades de la lectura”, un recurs per facilitar a les famílies l’acompanyament del procés d’aprenentatge i construcció d’hàbits lectors dels seus infants, i en la proposta britànica Take 10 to read del National Literacy Trust, una campanya que busca promoure com la lectura afavoreix al benestar.