Nou impuls del servei de joventut de l’Ajuntament d’Olot. S’augmenta l’oferta d’activitats i serveis juvenils per dirigir-lo a tots els joves de la ciutat i crear nous canals de comunicació.

Creació d’un consell de joves, una nova imatge i una agenda d’activitats pensada expressament per a aquest col·lectiu són les primeres mesures que s’emprenen en aquesta nova etapa.

L’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot impulsa millores en les polítiques per a joves de la ciutat d’Olot que posa els joves al centre. Amb dades del 2023, a Olot es comptabilitzen un total de 8.638 joves d’entre 16 i 29 anys, que suposen una xifra significativa ja que representen un 21% del total de la població de la ciutat. Una de les prioritats de l’equip de govern és fer una ciutat atractiva per a tots els joves i pensant en la diversitat de perfils, inquietuts, edats i necessitats que tenen i oferir serveis i activitats d’acord amb les seves demandes reals.

Més activitats expressament pensades per a joves i arreu de la ciutat

Trimestralment s’elaborarà una agenda pensada expressament per als joves. Aquestes activitats, expressament pensades per a joves, se sumen a la llarga oferta general que ja s’ofereix actualment per a tota la ciutadani. La intenció és omplir buits i i fer propostes més participatives i específiques per als joves. Una de les característiques més importants d’aquestes novetats  és que, tot i haver-hi un espai de referència, les activitats i projectes que es portin a terme per als joves no es faran en un sol lloc sinó que estaran repartides i descentralitzades en diferents espais i equipaments de la ciutat. Aquesta diversificació d’espais permetrà, per una banda, tenir presència a més barris i arribar a més joves, i per altra banda, es podran amplificar més les propostes pel fet de no estar limitades a les característiques d’un espai concret. També es portaran a terme projectes de més llarga durada com el Volcà Fest, que requereixen de més implicació, de més temps i d’un acompanyament més personalitzat.

Creació d’un consell de joves, treball al carrer i nous canals de comunicació

Una de les accions que es vol portar a terme a curt termini és la creació d’un consell de joves de la ciutat. Aquest consell farà d’òrgan consultor i serà representatiu de la diversitat d’aquest col·lectiu a Olot. Alhora, aquest nou consell de joves es planteja com un ens que faci de pont amb els joves i que pugui ajudar a marcar un camí de treball en sintonia amb les seves necessitats reals.

Per altra banda, es vol amplificar el treball al carrer per contactar de primera mà amb els joves i crear-hi vincles que permetin conèixer les seves visions i opinions per tal d’incorporar-les a les polítiques de joventut de la ciutat.

El web joveolot.cat i del compte d’Instagram @joveolot volen ser, a part d’un espai informatiu, un lloc de comunicació bidireccional per recollir les propostes, necessitats i inquietuds dels joves.

Nova imatge: Jove i d’Olot (jO.)

Jove i d’Olot (jO.) és la nova marca que a partir d’ara identificarà les polítiques per a joves que es faran a la ciutat d’Olot. La proposta té diferents lectures. Per una banda, el pronom personal en primera persona (jo) serveix per donar força a la identificació dels joves com els veritables protagonistes del projecte. Per altra banda, l’eslògan “Jove i d’Olot” reforça les dues característiques principals del col·lectiu a qui van dirigides les accions, facilitant així que els nois i noies s’identifiquin fàcilment amb la marca.

Ubicació de la oficina jove a l’Hospici

Els serveis d’Oficina Jove, l’Emotiespai (l’espai de suport a la salut emocional) i la Tarda jove (dedicada a l’atenció a la salut sexual i reproductiva) se seguiran oferint fins a finals de març a l’Ideal i, a partir de l’1 d’abril, es traslladaran  a l’Hospici davant la Sala Oberta. El nou model descentralitzat d’activitats no requereix tants espais, tot i això l’Ajuntament d’Olot encarregarà el projecte de reforma de  L’antiga fàbrica de sants d’Olot Dimosa, situada a la plaça Santa Magdalena, i que acollirà , el la planta la que dona a nivell de carrer,  les futures dependències de joventut.