La Xarxa de Ciutats d’Educadores de les Comarques Gironines està formada per diverses ciutats, totes elles ja membres de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, que es van unir a nivell de província pel benefici i la riquesa que pot aportar el treball amb ciutats més afins i territorialment més properes.


Els objectius de la Xarxa de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines són:

  • Compartir experiències de les nostres viles i ciutats entorn a aquest model i als objectius de la Carta de Ciutats Educadores.
  • Fer extensives les propostes de Ciutats Educadores a altres municipis de les comarques gironines contribuint a la continuïtat del discurs de ciutat educadora, amb la definició d’estratègies per a la seva implementació en les polítiques socials.
  • Impulsar intercanvis sobre temàtiques relacionades amb els principis de la Carta entre els municipis de les comarques gironines.
  • Fer una trobada anual de Ciutats Educadores de les Comarques Gironines.
  • Tenir el compte les línies de treball de l’AICE per determinar els compromisos i propostes de la Xarxa i, al mateix temps, compartir amb l’AICE el treball de la nostra xarxa.

Per ser membre de la Xarxa cal formar part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores i que l’Ajuntament aprovi el document d’adhesió. Podeu demanar informació a la Ciutat Coordinadora de l’any en curs o a qualsevol ciutat membre de la Xarxa.

Ciutats coordinadores
Any 2017 – Girona
Any 2018 – Ripoll
Any 2019 – Olot
Any 2020 i 2021 – Palafrugell
Any 2022 – La Vall d’en Bas
Any 2023 – Lloret de Mar
Any 2024 – Platja d’Aro